Regin je internacionalna kompanija koja je osnovana u Švedskoj davne 1947. godine. Regin se bavi proizvodnjom opreme i razvojem rešenja koji stvaraju odličan nivo komfora u prostoru. Danas, Regin ima jedan od naširih spektara proizvoda za automatsku kontrolu zgrada na svetskom tržištu.

Više o proizvodima na sajtu Regin sajtu