Zdravstveni centar Valjevo

  • Lokacija:

    • Valjevo
  • Investitor:

  • Period gradnje (isporuke):

    • 2009.
  • Izvedeni radovi/ugrađena oprema:

    • Rekonstrukcija rashladnog postrojenja