Štamparija Vračar, Veternik

 • Lokacija:

  • Veternik
 • Investitor:

  • Vračar
 • Period gradnje (isporuke):

  • 2009. godina
 • Izvedeni radovi/ugrađena oprema:

  • Klimatizacija. Blue Box roof top Lambda Echos HP 9.4 90 kW sa free cooling opcijom.