Kotlarnica fabrike Vibac

 • Lokacija:

  • Jagodina
 • Investitor:

  • Termomont Beograd
 • Period gradnje (isporuke):

  • jun - oktobar 2015
 • Izvedeni radovi/ugrađena oprema:

  • Isporuka parne kotlarnice 3x7 t/h 10bar - kompletna oprema sa automatikom.