Transnafta

 • Lokacija:

  • Novi Sad
 • Investitor:

  • Transnafta
 • Period gradnje (isporuke):

  • 2012. godina
 • Izvedeni radovi/ugrađena oprema:

  • BOSCH kotlarnica 2 x 5 t pare/h; p = 10 bara; Weishaupt gorionici; BOSCH sistem za termičku i hemijsku pripremu vode.