Michelin Tigar Tyres

 • Lokacija:

  • Pirot
 • Investitor:

  • Tigar
 • Period gradnje (isporuke):

  • 2014. godina
 • Izvedeni radovi/ugrađena oprema:

  • BOSCH kotao 25 t pare/h; p = 25 bara; Saacke gorionici; dve plamenice; BOSCH sistem za termičku i hemijsku pripremu vode.