Hotel Saint 10

 • Lokacija:

  • Beograd
 • Investitor:

  • Termotim
 • Period gradnje (isporuke):

  • 2015/2016
 • Izvedeni radovi/ugrađena oprema:

  • Swegon hotel solution. Isporuka 2 klima komore, 67 indukcionih aparata tipa Paragon, 2 Blue Box multifunkcionlne jedinice tipa voda-voda.