Roda Jagodina

  • Lokacija:

    • Jagodina
  • Investitor:

  • Period gradnje (isporuke):

    • 2012
  • Izvedeni radovi/ugrađena oprema:

    • Gasne instalacije. Prikljucen mernoregulacioni set G-65