Poslovni objekat kompanije NINA MEDIA

 • Lokacija:

  • Novi Sad
 • Investitor:

  • Nina Media
 • Period gradnje (isporuke):

  • 2015/2016
 • Izvedeni radovi/ugrađena oprema:

  • Oprema Swegon - klima komora Gold RX 25, 45 indukcionih uređaja Parasol sa komletnom automatikom. Toplotna pumpa Blue box 100 kW, klimatizacija server sobe.