Klimatizacija objekat u ulici Modena

 • Lokacija:

  • Novi Sad
 • Investitor:

  • Beoinvex
 • Period gradnje (isporuke):

  • avgust - decembar 2015.
 • Izvedeni radovi/ugrađena oprema:

  • Komora Weger 9.000 m3/h sa DX izmenjivačem, VRF sistem za klimatizaciju objekta Gree.