Jugoimport Beograd

 • Lokacija:

  • Beograd
 • Investitor:

  • Jugoimport
 • Period gradnje (isporuke):

  • 2009. godina
 • Izvedeni radovi/ugrađena oprema:

  • Chiller Blue Box Tetris