Interex Beograd

  • Lokacija:

    • Beograd
  • Investitor:

  • Period gradnje (isporuke):

    • 2012
  • Izvedeni radovi/ugrađena oprema:

    • Chiller Blue Box Tetris, Klima komora Weger, Automatika Regin