Novi objekat IDEA Super

 • Lokacija:

  • Zrenjanin
 • Investitor:

  • Braća Ilić doo
 • Period gradnje (isporuke):

  • septembar - decembar 2015.
 • Izvedeni radovi/ugrađena oprema:

  • Ventilacija objekta rekuperatorskim jedinicama, klimatizacija objekta VRF sistemom proizvođača Gree.