H&M - Dunđerski

 • Lokacija:

  • Novi Sad
 • Investitor:

  • Kataduzo (H&M)
 • Period gradnje (isporuke):

  • 2015/2016
 • Izvedeni radovi/ugrađena oprema:

  • Klima komora Weger 26.000 m3/h; Toplotna pumpa Blue box Tetris LN 125 kW; distribucija vazduha Madel; Vazdušne zavese 2VV, Gree inverter sistem za klimatizaciju magacinskog dela i prostorija za osoblje.