Poslovni objekat Banjica

  • Lokacija:

    • Beograd
  • Investitor:

  • Period gradnje (isporuke):

    • 2014.
  • Izvedeni radovi/ugrađena oprema:

    • Fan Coil aparati, VRF sistemi