Kombank Arena

 • Lokacija:

  • Beograd
 • Investitor:

  • Kombank Arena
 • Period gradnje (isporuke):

  • oktobar - novembar 2015
 • Izvedeni radovi/ugrađena oprema:

  • Rekonstrukcija termotehničkih sistema.