Smart Cooling Solutions.

Italijanska kompanija Blue box, posluje od 1986 godine, a od 2010. godine postaje deo Swegon grupe.

Blue box se bavi izradom i razvojem opreme i rešenja za komercijalno komforno hlađenje, tehnološko hlađenje i hlađenje Data centara, pri tome strogo vodeći računa da se ispoštuju sve regulative za zaštitu životne sredine.

Proizvodni program:
  • Rashladni agregati i toplotne pumpe vodom i vazduhom hlađeni, snage do 2 MW
  • Multifunkcionalne jedinice za 4-cevni sistem sa mogućnošću grejanja i hlađenja u istom trenutku
  • ROOF TOP jedinice
  • Free cooling čileri i jedinice za DATA centre
  • Oprema za automatski rad

Technical solution vrši distribuciju proizvodnog programa firme Blue box na području Srbije, Crne gore, federacije BiH i republike Srpske.

Pogledajte Blue box sajtTEHNIČKA DOKUMENTACIJA
Rb. Naziv Format Preuzimanje
1. Data Book pdf Download
2. Installation Manual pdf Download
3. Datatech /CW pdf Download
4. Core & Core Max pdf DownloadPREZENTACIJA
Rb. Naziv Format Preuzmimanje
1. Product Overview pdf Download
2. Core & Core Max Product Sheet pdf Download
3. Tetris sales guide pdf DownloadKATALOG
Rb. Naziv Format Preuzmimanje
1. Technical Catalogue KAPPA V EVO FC pdf Download
2. Technical Catalogue ZETA 2002 FC pdf Download
3. Technical Catalogue ZETA ECHOS FC pdf Download
4. Technical Catalogue DATATECH pdf Download
5. Product Catalogue En pdf Download
6. Technical Catalogue DATATECH CW pdf Download
7. Technical Catalogue OMICRON pdf Download
8. Technical Catalogue PSM pdf Download
9. Technical Catalogue UTW-UTA-UTAH 6-19 pdf Download
10. Technical Catalogue UTW-UTA-UTAH 24-49 pdf Download
11. Technical Catalogue GAMMA pdf Download
12. Technical Catalogue Lambda Echos 55-72kW pdf Download
13. Technical Catalogue Lambda Echos 87-156kW pdf Download
14. Technical Catalogue Lambda Echos 170-330kW pdf Download
15. Technical Catalogue GEYSER 10-27kW pdf Download
16. Technical Catalogue GEYSER MAX 31-65kW pdf Download
17. Technical Catalogue TAU MAX 50-65kW pdf Download
18. Technical Catalogue TAU pdf Download
19. Technical Catalogue Core Core Max pdf Download
20. Technical Catalogue BETA ECHOS pdf Download
21. Technical Catalogue EPSILON CF pdf Download
22. Technical Catalogue EPSILON ECHOS pdf Download
23. Technical Catalogue KAPPA V EVO pdf Download
24. Technical Catalogue TETRIS pdf Download
25. Technical Catalogue ZETA ECHOS pdf Download
26. Technical Catalogue OMEGA V ECHOS pdf Download
27. Technical Catalogue MU ECHOS pdf Download
28. Comercial Catalogue Tetris W pdf Download
29. Technical Catalogue Tetris W pdf Download